شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

آخرين به روز سازي: شنبه 26 آبان 1397

 

عبارت مورد نظر:

جستجو در:


صنايع فرهنگي: صنايع آينده‌

کارگروه نظام نوآوري صنايع فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

---------------------------

باشگاه آينده‌پژوهان جوان

---------------------------

پارس درگاه

---------------------------

شبكه تحليلگران تكنولوژي

---------------------------

باشگاه انديشه

---------------------------

طرح ايده‌پردازي كاربردي در فناوري نانو

---------------------------

پايگاه بين‌المللي اطلاع‌رساني كنفرانس‌هاي مديريت و فناوري اطلاعات

---------------------------

انديشگاه نانو و صنعت

---------------------------

بتسا

---------------------------

سايت جامع خلاقيت

---------------------------

سايت تدوين نقشه جامع علمي کشور در حوزه سلامت

---------------------------

بنياد توسعه فردا

---------------------------

پژوهشکده صنعت معدن و تکنولوژي

---------------------------

Shaping Tomorrow

---------------------------

نبت

---------------------------

انديشکده تدبيرآب

---------------------------

مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه قم


آصف هيچ‌گونه مسووليتي در مورد محتويات سايت‌هاي بالا ندارد.

 شهر خلاق: پارادايمي جديد در توسعه شهري
گزينش‌شده از گاهنامه الکترونيکي سفر به آينده (دفتر اول)با توجه به روند توسعه شهرنشيني، اکنون بخش اعظم جمعيت جهان جمعيت شهري هستند و اين امر، اهميت شهر و شکل و فرم آن را افزايش مي‏دهد. يکي از مفاهيم غالب در ادبيات توسعه شهري، مفهوم "شهر خلاق" يا "طبقه خلاق" است که بر اهميت فرهنگ، هنر و افراد خلاق در بافت شهري تأکيد دارد. رويکرد شهر خلاق ـ که ابتدا توسط ريچارد فلوريدا و چارلز لندري ابداع شد ـ توجه جهانيان را به خود جلب کرده و به نوعي "تب شهر خلاق" ايجاد کرده است. اين مفهوم، به عنوان يک "راهکار ساده" و يک مدل "عمومي" براي شهرهايي که درگير تغييرات پساصنعتي در توليد و مصرف بوده و در يک رقابت جهاني براي "جذب استعدادها" هستند، مطرح مي‏شود. فعاليت‏هاي فرهنگي و هنري که در گذشته فرض مي‏شد اثرات جانبي بر شکوفايي اقتصادي دارند، امروزه جايگاه بسيار مهمي نزد سياست‏گذاران و سرمايه‏گذاران کسب کرده‏اند. راهبرد شهر خلاق، به "بازسازي" کل شهرها نمي‏پردازد، بلکه به عنوان يک مدل غالب، درک ما از شهرها، روش زندگي در آن‌ها و انديشيدن به شهرها را تغيير مي‏دهد. به عبارت ديگر، اگر بتوانيم شرايطي فراهم کنيم که مردم بتوانند بر اساس تخيلات بلندپروازانه، فکر، برنامه‏ريزي و عمل کنند و فرصت‏هاي توسعه وجود داشته باشند، مي‏توانيم به شهر خلاق نزديک شويم. اين فرصت‏ها مي‏توانند شامل اقداماتي براي توليد ثروت و افزايش بازده اقتصادي، ارتقاء زيبايي‏هاي بصري در محيط شهري يا حل مسائل اجتماعي باشند ...


 

با توجه به روند توسعه شهرنشيني، اکنون بخش اعظم جمعيت جهان جمعيت شهري هستند و اين امر، اهميت شهر و شکل و فرم آن را افزايش مي‏دهد. يکي از مفاهيم غالب در ادبيات توسعه شهري، مفهوم "شهر خلاق" يا "طبقه خلاق" است که بر اهميت فرهنگ، هنر و افراد خلاق در بافت شهري تأکيد دارد. رويکرد شهر خلاق ـ که ابتدا توسط ريچارد فلوريدا و چارلز لندري ابداع شد ـ توجه جهانيان را به خود جلب کرده و به نوعي "تب شهر خلاق" ايجاد کرده است. اين مفهوم، به عنوان يک "راهکار ساده" و يک مدل "عمومي" براي شهرهايي که درگير تغييرات پساصنعتي در توليد و مصرف بوده و در يک رقابت جهاني براي "جذب استعدادها" هستند، مطرح مي‏شود. فعاليت‏هاي فرهنگي و هنري که در گذشته فرض مي‏شد اثرات جانبي بر شکوفايي اقتصادي دارند، امروزه جايگاه بسيار مهمي نزد سياست‏گذاران و سرمايه‏گذاران کسب کرده‏اند. راهبرد شهر خلاق، به "بازسازي" کل شهرها نمي‏پردازد، بلکه به عنوان يک مدل غالب، درک ما از شهرها، روش زندگي در آن‌ها و انديشيدن به شهرها را تغيير مي‏دهد. به عبارت ديگر، اگر بتوانيم شرايطي فراهم کنيم که مردم بتوانند بر اساس تخيلات بلندپروازانه، فکر، برنامه‏ريزي و عمل کنند و فرصت‏هاي توسعه وجود داشته باشند، مي‏توانيم به شهر خلاق نزديک شويم. اين فرصت‏ها مي‏توانند شامل اقداماتي براي توليد ثروت و افزايش بازده اقتصادي، ارتقاء زيبايي‏هاي بصري در محيط شهري يا حل مسائل اجتماعي باشند ... 1. مفهوم شهر خلاق براي مفهوم‏سازي و تصويرسازي از شهرها به طور فزاينده‏اي از واژگاني مانند "شهر خلاق" (لندري 2008) و "طبقه خلاق" (فلوريدا 2002) استفاده مي‏شود که بر اهميت فرهنگ و هنر در بافتار شهري تأکيد دارند. تا اواسط دهه 1990، ابتدا در بريتانيا و سپس در آمريکا، مفهوم شهر خلاق تبديل به يک پارادايم هنجاري و مدلي جديد از جهت‏گيري سياست‏ها و برنامه‏ريزي شهري شد. لندري (نظريه‏پرداز شهري) و فلوريدا (اقتصاددان) نماد اصلي "مفهوم شهر خلاق" بوده‏اند. مفهوم شهر خلاق عموماً توسط مقامات شهري، برنامه‏ريزان شهري، کسب و کارها و همه افراد علاقمند به توسعه شهر و با هدف بازتعريف شهر به عنوان يک مرکز "خلاق" و نيز به عنوان نوعي از برنامه‏ريزي راهبردي به کار مي‏رود. موفقيت کلان مفهوم شهر خلاق، به واسطه تغييرات گسترده‏تر اقتصادي و اجتماعي است که در نتيجه آن، خلاقيت انساني تبديل به يک عامل کليدي شده است. تغيير سبک زندگي و کار منجر به ايجاد طبقه‏اي جديد با عادات يا ويژگي‏هاي فرهنگي جديد شده که بر ارزش‏ها و هنجارهاي جديد نظير فردگرايي، تنوع، انگيزش دروني، خوداظهاري و آزادي تمرکز دارد. 1ـ1. واژگان کليدي و مفاهيم زيربنايي شهر تغيير و تمرکز بر خلاقيت در استفاده فراوان از مفهوم "شهر خلاق"، به عنوان مثال توسط فلوريدا و لندري مشاهده مي‏شود. اين واژه در رشته‏هاي مختلفي نظير روان‏شناسي، جامعه‏شناسي، انسان‏شناسي و اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و آن را تبديل به يک حوزه پژوهشي گسترده نموده است. تعاريف خلاقيت بستگي به ويژگي‏هاي عمومي جامعه و رشته خاصي دارد که به بررسي آن مي‏پردازد. به طور کلي مي‏توان خلاقيت را اين‏گونه تعريف کرد: "ظهور يک امر نو و مناسب از يک فرد، گروه يا جامعه". از نظر فلوريدا، اعضاي طبقه خلاق، از خلاقيت براي خلق ارزش اقتصادي استفاده مي‏کنند و بر اين مبنا مي‏توان آنها را به "هسته فوق‏خلاق" و "افراد حرفه‏اي خلاق" تقسيم کرد. همچنين يک "طبقه خدماتي" وجود دارد که در طبقه خلاق جاي نمي‏گيرد، اما وجود آن براي برآورده نمودن تقاضاي طبقه خلاق ضروري است. برخلاف فلوريدا، لندري روي اعضاي اين طبقه جديد تمرکز نکرده، بلکه بيشتر به ويژگي‏هاي خلاقيت نظير توانايي تفکر منعطف و برخورد باز با مسائل توجه داشته است. از نظر وي، خلاقيت از طريق ايده‏ها و تفکر شکل مي‏گيرد و فرهنگ به عنوان يک منبع خلاق، اهميت خاصي دارد. همان‏طور که کرچ‏برگ مي‏گويد: لندري عمدتاً خلاقيت را ويژگي يک هنرمند مي‏داند، در حالي که فلوريدا مفهوم اين واژه را گسترده‏تر در نظر مي‏گيرد تا تقريباً همه افرادي که در دوره پساصنعتي به خلق ارزش مي‏پردازند، دربرگيرد. مدل شهر خلاق، روي تأثيرات و نتايج خلاقيت متمرکز مي‏شود. تأثيرگذاري طبقه خلاق بر مکان مفهوم طبقه خلاق و خلاقيت به عنوان "يک سرمايه جديد که بسيار پيچيده‏تر و قوي‏تر از سرمايه مالي است"، فضاي شهري را تحت تأثير قرار داده و تبديل به پارادايم غالب در اين فضا شده است. فلوريدا و لندري معتقدند خلاقيت براي پيشرفت و نهايتاً ايجاد رفاه اقتصادي نياز به يک چارچوب خاص دارد. اگرچه لندري خلاقيت را عمدتاً يک ويژگي فردي در نظر مي‏گيرد، معتقد است که فضاهاي شهري فيزيکي تأثير ناچيزي بر خلاقيت دارند. اما از نظر فلوريدا مکان، واحد کليدي سازمان‏دهي اجتماعي و اقتصادي دوره ماست؛ از اين رو، ايجاد يک محيط خلاق، تبديل به کليد موفقيت اقتصادي شهرها مي‏شود. شهروندان از شهر خود انتظار کيفيت زندگي مناسب دارند و اين مسأله، اهميت و نقش فرهنگ، تفريح و سرگرمي، مصرف و امکانات رفاهي شهري در ارتقاء مکان‏هاي مختلف را افزايش مي‏دهد. بنابراين شاهد تغيير شيوه تفکر نسبت به فضاي شهري و نيروهاي پيشران توسعه در يک شهر هستيم. شهر ديگر فقط يک فضاي "کارکردي" با تفکيک زندگي و کار و اشکال استاندارد مصرف و استراحت نيست. شهر خلاق، داراي ويژگي فرهنگي است؛ يعني شهري که در مقايسه با ساير شهرها داراي نشانه‏ها، علائم و الگوهاي خاصي مي‏باشد؛ و به منظور جذب طبقه خلاق، از تمايز محلي و بومي خود استفاده کرده و آن را توسعه مي‏دهد. از نظر لندري، شهرهاي موفق، متنوع‏ترين و بامداراترين مکان‏ها هستند. در مدل شهر خلاق، حضور و تمرکز هنرمندان، دانشمندان و موسيقي‏دانان در توسعه اقتصادي شهر نقش دارد، چرا که اين گروه‏ها خلاقيت را تقويت کرده و براي طبقه جديد جذابيت ايجاد مي‏کنند. فلوريدا شاخص‏هاي مختلفي نظير شاخص خلاقيت و 3 تي (فناوري، استعداد، مدارا ) را براي اندازه‏گيري خلاقيت شهري ارائه داده که به شهرها در ارزيابي و برنامه‏ريزي متناسب با آن و در نتيجه ايجاد شهرهاي خلاق کمک مي‏کنند. اين گروه‏ها همچنين جو خلاقيت را در شهر ايجاد مي‏کنند. ايده شهر خلاق بر نقش هنر و فرهنگ در ايجاد جو مناسب در شهر يا ناحيه، ايجاد تنوع و سبک خيابان‏ها و ... تأکيد مي‏کند. به عبارت ديگر، هنر و فرهنگ، فضاي مناسب براي مردمي در کلاس جهاني را فراهم مي‏کند. ادامه دارد...

جهت دريافت گاهنامه الکترونيکي سفر به آينده (دفتر اول)، با انديشکده آصف تماس حاصل نماييد.

 

نقل مطالب با حفظ حقوق معنوي انديشكده و با اشاره به مشخصات كامل مقاله بلامانع است.
 


   

 ۱۳۸۳© انديشكده صنعت و فناوري (آصف)
كليه حقوق براي انديشكده صنعت و فناوري محفوظ است.
طراحي سايت: آذرتاش پويا

 شرکت ايده‌پويان شريف